Kontakt

exNOVO distribution, s.r.o.
Riazanská 636/3, 831 03 Bratislava, Slovensko
IČO: 47 159 227
DIČ:2023771508
IČ DPH: SK2023771508

+421 903 436 996
hermanova@exnovo.sk
www.xoxo.sk

Bankové spojenie:
Banka: Tatrabanka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2389 8348
Číslo účtu: 2923898348   kód banky: 1100